e-Fatura ve e-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru

e-Fatura ve e-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru.
454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında; 1/1/2017 tarihine kadar eFatura ve e-Defter uygulamalarına geçmesi gereken mükelleflerimizden, Tübitak Kamu Sertifikasyon Merkezine (KamuSM’ye) mali mühür başvurusu yapmış olmaları ile birlikte, mali mühür üretim ve teslim süreci Kamu SM tarafından henüz tamamlanamadığı için mali mührünü temin edemeyen mükelleflerimiz; e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına yönelik aşağıda linkleri belirtilen elektronik başvuru ekranlarımızdan:
• E-FATURA BAŞVURU EKRANI: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
• E-DEFTER BAŞVURU EKRANI: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
İlgili alanların doldurulması ve “ Mali Mühür Kullanmadan Ön Başvuru ***” butonunun kullanılması suretiyle e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ÖN BAŞVURU yapabilirler.
Bu suretle ön başvurularını yapan mükelleflerimizin e-Fatura uygulamasına ilişkin kullanıcı hesapları ile, mali mühürlerinin üretildiği bilgisinin KamuSM tarafından Başkanlığımıza bildirilmesini ve mükelleflerimiz tarafından da ön başvuruların mali mühür kullanılarak kesin başvuruya dönüştürülmesini müteakip Başkanlığımızca aktif hale getirilecektir.
Mali Mühür başvurusunu saat: 12:15’ten önce yapan mükelleflerimiz ön başvurularını aynı gün saat 13:30’dan itibaren, 12:15 ten sonra yapan mükelleflerimiz ise ön başvurularını izleyen gün saat 9:30 dan itibaren yapabileceklerdir.
Belirtilen açıklamalar gereği, mali mühür temininden önce yapılan ön başvuruların, mali mühürlerin temin edilmesinden sonra mükelleflerimizce, belirtilen elektronik başvuru ekranlarından mali mühür kullanılmak suretiyle KESİN BAŞVURU’ya dönüştürülmesi gerekmektedir.
Önemle duyurulur.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Türkiye’nin e-Dönüşüm Platformu

efaturateklif bünyesinde e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-bilet, e-mutabakat, e-bordro işlemleri entegrasyonu sağlayabilirsiniz

e-Saklama

Kaybolma,
Değiştirilme,
Silinme Riski Olmadan,
Hukuken Geçerli,
Güvenliği Garanti Altına Alınarak  (Yedekli olarak)
elektronik ortamda uzun yıllar saklanmasını ve saklanan bu belgelerinize  kolayca erişme imkânını sunan sistemdir

daha fazlası
E-İrsaliye

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenecektir. Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapan firmalar dijital ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırıcaklar.

daha fazlası

Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İster misiniz ?